6 modyfikacji w CMS v6.5

Relacja z etapów rozwoju wersji v6.5 naszego systemu CMS, który planujemy udostępnić do pobrania i sprzedaży początkiem 2018 roku.

Klonowanie danych podstrony z poziomu listy

Zrzut ekranu Quick.Cms.Ext

Na prośbę partnerów OpenSolution wykonaliśmy ulepszenie dodatku clonePages ». Wprowadziliśmy opcję klonowania danych wybranej podstrony z poziomu listy podstron w panelu. Przedtem było to możliwe jedynie w trakcie edycji podstrony, której dane miały być skopiowane.

To kolejny krok w kierunku przyspieszenia obsługi systemu.

Link do edycji widżetu z poziomu klienta

Zrzut ekranu Quick.Cms.Ext

Administrator będzie mógł przejść do edycji wybranego widżetu w serwisie internetowym z poziomu klienta. Zdarza się, że przeglądając treści i zdjęcia napotkany zostanie błąd. Dzięki tej modyfikacji poprawienie tekstu widżetu czy jego lepsze skonfigurowanie, będzie o wiele szybsze.

Dotychczas zalogowany administrator miał możliwość przejścia do edycji podstrony, którą aktualnie przeglądał z poziomu klienta.

Aktualizacja bibliotek JavaScript

Udostępnimy nowe wersje zewnętrznych bibliotek i dodatków, takich jak TinyMCE, CKEditor, Galleria i inne. Są one poprawiane i usprawniane przez ich twórców. Często także zawierają nowe funkcje czy odświeżony wygląd.

Aktualizacje takie wykonujemy dopiero teraz w końcowym etapie prac nad nową wersją, aby nasi użytkownicy mogli korzystać z najnowszych wersji tych bibliotek.

  • Zrzut ekranu Quick.Cms.Ext i TinyMCE
  • Zrzut ekranu Quick.Cms.Ext z dodatkiem Galleria

Historia zamówień użytkownika

Wraz z Quick.Cms.Ext+ v6.5 pojawi się nowy dodatek (userOrdersHistory), który wyświetli wszystkie zamówienia złożone przez klienta. Klient (użytkownik) po zalogowaniu się będzie mógł przejść do listy swoich zamówień, sprawdzić ich zawartość oraz postęp realizacji.

Rozwiązanie przydatne, gdy znaczną część zamówień składają stali klienci.

  • Zrzut ekranu Quick.Cms.Ext
  • Zrzut ekranu Quick.Cms.Ext

Wskazówki dla predefiniowanych parametrów

Zrzut ekranu Quick.Cms.Ext

Dla każdego predefiniowanego parametru umieściliśmy instrukcję jego obsługi. Po wybraniu parametru z listy zobaczysz wskazówki jak go użyć i jakiego typu wartości możesz wpisać.

Lista predefniowanych parametrów dla widżetów i podstron wraz ze wskazówkami znajduje się w zmiennych konfiguracyjnych. Można ją rozszerzyć o własne parametry.

Optymalizacja list wyboru SELECT

Zrzut ekranu Quick.Cms.Ext

W niektórych formularzach w panelu występuje po kilka list wyboru podstron. Przykładowo w trakcie edycji strony wybierane są z list: strona nadrzędna, podstrony powiązane, przekierowanie do innej podstrony. W sytuacji, gdy serwis zawiera po kilka tysięcy podstron, listy te posiadały mnóstwo pozycji. Spowalniało to wczytywanie formularzy.

Opracowaliśmy mechanizm oparty o PHP i Java Script, dzięki któremu w formularzu generowana jest tylko jedna lista wyboru. Rozwiązanie przyspieszy działanie bardzo rozbudowanych serwisów w panelu administracyjnym.

Do góry